کلمپ و نحوه بازرسی آن

کلمپ ها تجهیزاتی هستند که جهت گرفتن ورق و جابجایی آنها در پروژه ها استفاده می شوند. ساختار داخلی آنها به گونه ای است که در اثر بلند کردن ورق دو فک آن به یکدیگر نزدیکتر شده و قادر به گرفتن ورق خواهند بود. استفاده از این تجهیزات در پروژه های در حال ساخت اجتناب ناپذیر بوده و همانند سایر تجهیزات بالابری بار می بایست بصورت دوره ای مورد آزمون و تست قرار گیرند. استاندارد مربوطه جهت تست این تجهیزات از منوی دانلودها قابل دریافت می باشد.